Vilkår for brug af Solar Webshop

 

Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt, før De tilmelder Dem og iværksætter brugen af SOLAR WEBSHOP fra hjemmesiden under domænenavnet www.solar.dk (herefter ”Webshop”), som udbydes af Solar A/S, cvr. nr. 15908416, Industrivej Vest 43, DK-6600 Vejen.

Ved at tilmelde Dem og/eller iværksætte brugen af Webshop, godkender og accepterer De samtidig hermed de i denne aftale indeholdte vilkår og betingelser.

De garanterer samtidig ved Deres tilmelding og/eller iværksættelse af brugen af Webshop, at De vil overholde den til enhver tid gældende lovgivning, herunder at De på ingen måde vil iværksætte brug eller gøre brug af Webshop eller dele heraf til formål, der er retsstridige, amoralske eller i øvrigt forbudte.

De er uberettiget til at anvende Webshop, hvis De ikke vil acceptere følgende vilkår og betingelser:

 

1.                  Ejendoms- og immaterielle rettigheder

Webshop og de hertil knyttede ejendoms- og immaterielle rettigheder, herunder men ikke begrænset til ophavsrettigheder til tekst, layout, tegninger, billeder, databaser, lyd og video indeholdt på Webshop, domænenavns- samt registrerede som uregistrerede varemærke- og kendetegnsrettigheder til navne og logoer, herunder men ikke begrænset til <SOLAR.dk>, ”SOLAR” og ”SOLAR Webshop” (”Ejendoms- og immaterielle rettigheder”) indehaves af Solar A/S, cvr. nr. 15908416, Industrivej Vest 43, DK-6600 Vejen (herefter ”SOLAR”).

SOLAR er til enhver tid berettiget til frit og helt eller delvist at overdrage ovennævnte Ejendoms- og immaterielle rettigheder til tredjemand uden varsel og information til Dem.

De anerkender ved Deres tilmelding og/eller iværksættelse af Deres brug af Webshop, SOLAR’s Ejendoms- og immaterielle rettigheder og erklærer samtidig at De til enhver tid – både mens De gør brug af Webshop og efterfølgende - vil respektere Ejendoms- og immaterielle rettigheder.

 

2.                  Licens

SOLAR giver Dem ved denne aftale en ret til at indhente, herunder ved at printe og/eller downloade, til Deres egen interne brug og administration af Deres interaktion med SOLAR, de Ejendoms- og immaterielle rettigheder, der er ophavsretligt beskyttet, herunder til produktinformationer, tekst, layout, tegninger, billeder, databaser, lyd og video, der til enhver tid er indeholdt på Webshop, samt Deres ordrebestillinger, kontaktdata og øvrige profiloplysninger.

De anerkender og accepterer, at der ikke i øvrigt eller på anden måde ved denne aftale gives Dem en ret til at gøre brug af SOLAR’s Ejendoms- og immaterielle rettigheder, og at en eventuel uberettiget brug kan danne grundlag for et erstatnings- vederlags- og godtgørelseskrav fra SOLAR.

De accepterer og anerkender således udtrykkeligt, at De på ingen måde må anvende, herunder men ikke begrænset til ved fremsendelse, overdragelse, salg, bearbejdelse, oversættelse, modificering og/eller distribuering, Webshop og/eller hele eller dele af indholdet af Webshop, herunder men ikke begrænset til produktinformationer, tekst, layout, tegninger, billeder, databaser, lyd og video, uden forudgående skriftlig tilladelse og samtykke fra SOLAR.

Indholdet på Webshop må ikke af Dem eller efter instruktion fra Dem helt eller delvist placeres i rammer på tredjemands hjemmesider (forbud mod framing).

 

3.                  Indhold

SOLAR vil efter bedste evne vedligeholde og udvikle Webshop.

SOLAR vil bestræbe sig på, at indholdet til enhver tid er korrekt, ajourført og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

De accepterer, at der løbende og uden forudgående varsel kan ske ændringer, tilretninger og/eller tilføjelser af Webshop.  

SOLAR fralægger sig udtrykkeligt ethvert ansvar for rigtigheden af informationer, anvendeligheden af online applikationerne og/eller nogen anden service ydet ved hjælp af Webshop, samt for at der kan ske brug af Webshop og dens funktioner uden afbrydelser og fejl, herunder som følge af unøjagtighed, stand, salgbarhed og egnethed til bestemte formål.

SOLAR er således ikke ansvarlig for Deres eventuelle tab af fortjeneste, indtægter eller nogen form for indirekte skader, som opstår på grund af eller i forbindelse med Deres brug af Webshop.

 

 

4.                  Tredjemands rettigheder

SOLAR garanterer på ingen måde, at Deres brug af Webshop ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder men ikke begrænset til rettigheder til software.

SOLAR er derfor på ingen måde forpligtet til at skadesløsholde Dem i tilfælde af, at De måtte blive mødt med et tredjemands krav som følge af Deres brug af Webshop.

 

5.                  Links til 3. mands hjemmesider

SOLAR kan efter eget valg indsætte hyperlinks til tredjemands hjemmesider. 

SOLAR giver ikke hermed nogen form for godkendelse af firmaer eller produkter, hvortil der oprettes hyperlinks, og SOLAR forbeholder sig ret til at anføre dette på Webshop. 

De anerkender, at SOLAR ikke har kontrol over de hjemmesider, hvortil der linkes, og at SOLAR ikke kan drages til ansvar for indholdet af sådanne tredjemands hjemmesider. 

De anerkender, at Deres besøg på tredjemands hjemmesider, er Deres ansvar og SOLAR uvedkommende.

SOLAR forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt, uden varsel og efter eget valg at slette et hvilket som helst hyperlink eller et hvilket som helst program, herunder til software, hvortil der linkes.

 

6.                  Brugerinformation

Enhver form for information, oplysning eller materiale, som De – uanset form - måtte fremsende til SOLAR, er og vil blive behandlet som værende ikke-fortroligt og ikke-ophavsretligt beskyttet. 

SOLAR har ret til vederlagsfrit og uden yderligere samtykke at gøre brug af enhver information, oplysning og ethvert materiale, som De måtte fremsende til SOLAR.

SOLAR er dog til enhver tid forpligtet af gældende persondatalovgivning. SOLAR Persondatapolitik er tilgængelig på hjemmesiden under domænenavnet www.solar.dk.

 

7.                  Konflikthåndtering

 

Enhver tvist, der måtte opstå vedrørende nærværende vilkår eller fortolkningen heraf, og som ikke kan løses i mindelighed, skal anlægges ved den almindelige danske domstol under anvendelse af den til enhver tid gældende danske lovgivning med undtagelse af de danske privatretlige regler, såfremt sådanne bestemmelser måtte lede til anvendelse af anden lovgivning end dansk.

 

August 2010